Bolnica Berane

Kontakt

Kliničko - bolnički centar Berane Adresa: Svetog Save 33 Telefon: 051/230-614, 069/156-158, tel-fax: +382 51 231-873 Kontakt osoba: OLGICA PETRIĆ


Savjeti ljekara

Confessions of a Shopaholic
Posjetite stranicu na kojoj možete naći korisne savjete za Vaše zdravlje. Detaljnije...

Radiološka služba

El. pošta Štampa PDF

rendgen
CT

Načelnik radiološke službe: 

Dr Denis Kalač - radiolog

U radiološkoj službi rade i sledeći ljekari:

Dr Jelena Obadović - radilog

Dr Ismet Nurković - radiolog

Dr Mirela Kalić - radiolog

Služba radiološke dijagnostike OB Berane pruža usluge na sekundarnom nivou za pacijente sa teritorije pet opština sjeveroistočne Crne Gore.Uglavnom se radi o pacijentima koji su hospitalizovani u OB Berane.Takodje se rade usluge i vanbolničkim pacijentima,koje se ne obavljaju u okolnim Domovima zdravlja(kontrastna snimanja,kolor dopler,CT pregledi…).U okviru službe postoje dva kabineta za klasičnu radiologiju,kabinet za UZ dijagnostiku i CT kabinet.           

Oprema
- Rendgen aparat Philips Duo Diagnost

- Rendgen aparat EI Niš Superix1000 Telestatix
- UZ aparat Siemens G-60
- CT aparat Siemens Somatom Sensation 16

Usluge
Služba za radiološku dijagnostiku OB Berane bavi se pružanjem usluga iz domena klasične radiologije,ultrazvučne dijagnostike i komjuterizovane tomografije.

U okviru klasične radiološke dijagnostike obavljaju se sledeće vrste snimanja
Nativna snimanja koštano –zglobnog sistema
-glava i lice
-sinusi
-snimci donje vilice
-snimanje kičmenog stuba
-grudni koš(rebra i sternum)
-snimanje ekstremiteta i karličnog pojasa
Nativna snimanja respiratornog sistema
-snimci pluća
-tomografija pluća
-teleradiografija pluća
Nativna snimanja abdomena i urotrakta
Kontrastna snimanja gastrointestinalnog trakta sa barijum sulfatom
-akt gutanja i pasaža jednjaka
-gastroduodenoskopija
-standardna pasaža tankog crijeva
-irigografija
Kontrastna snimanja bilijarnog trakta
-i.v.holangioholecistografija
-holangiografija kroz t-dren
-intraoperativna holangiografija
Kontrastna snimanja urotrakta
-IVU
-mikciona urografija
-retrogradna pijelografija
-retrogradna cistografija
Ginekološka kontrastna snimanja
-histerosalpingografija

Ultrazvučna dijagnostika obuhvata preglede:
UZ pregled gornjeg i donjeg abdomena
UZ pregled prostate
UZ testisa
UZ vrata
UZ štitaste žlijezde
UZ dojke
UZ mekih tkiva različite lokalizacije
Kolor dopler KS vrata
-KS gornjih i donjih ekstremiteta
Kolor dopler velikih KS
-abdominalna aorta
-v.cava inf.
-v.porta
Kolor dopler renalnih KS
specificnih regija

Kompjuterizovana tomografija obuhvata nativna i kontrastna snimanja svih regija i organa .
-msct glave
-msct vrata
-msct toraksa
-msct abdomena
-msct male karlice
-msct ekstremiteta
-msct kičmenog stuba
-msct bubrega
-msct urografija
-msct kolonoskopija
-msct angiografije

 
Nalazite se ovde: Naslovna ORGANIZACIJA ODJELJENJA I SLUŽBE BOLNICE Službe Služba radiologije