Bolnica Berane

Kontakt

Kliničko - bolnički centar Berane Adresa: Svetog Save 33 Telefon: 051/230-614, 069/156-158, tel-fax: +382 51 231-873 Kontakt osoba: OLGICA PETRIĆ


Savjeti ljekara

Confessions of a Shopaholic
Posjetite stranicu na kojoj možete naći korisne savjete za Vaše zdravlje. Detaljnije...

Važni dokumenti

El. pošta Štampa PDF

 -- KBC BERANE - Procedura za prisustvo pratioca na porođaju nalazi se na - LINKU

-- Zakon o lobiranju nalazi se na - LINKU

-- Zakom o pravima pacijenata nalazi se na - LINKU

-- Konkurs za specijalizacije za jun 2023. je na - LINKU     

 

 -- Izvještaj Agenciji za sprečavanje korupcije

 

   o novoprimljenim radnicima nalazi se na - L I N K U

 

-- Spisak ljekara i medicinskih sestara - tehničara koji

    obavljaju dopunski rad za IX 2022. nalazi se na - LINKU 

 

 

-- PLAN INTEGRITETA 2022. nalazi se na - LINKU

 

-- Konkurs za dodjelu 7 specijalizacija

    2022. nalazi se na - LINKU

-- Izvještaj o novčanim tokovima za 2021.

    godinu (obrazac 4) nalazi se na - Linku

-- Godišnji Plan donacija Opšte bolnice Berane

     za 2022. godinu može se pogledati na - Linku

-- Saglasnost Minstarstva zdravlja na Plan donacija

    Opšte bolnice Berane za 2022. godinu nalazi se na - Linku

 

-- Ugovor o donaciji Bugarske ambasade Kovid odjeljenju Opšte bolnice Berane nalazi se na -- Linku

 -- ETIČKI KODEKS SA NORMAMA POSLOVNOG PONAŠANJA nalazi se na -- Linku 

-- Saglasnost Ministarstva zdravlja Crne Gore

na Godišnji plan donacija za 2021. godinu nalazi se na -- Linku

 

-- PLAN INTEGRITETA za 2020. godinu nalazi se na -- Linku 

-- Finansisjski izvještaji za 2019. godinu nalaze se na -- Linku

-- Ugovor o javnoj nabavci roba (reagensi) nalazi se na - Linku

-- Obavještenje o ishodu postupka (reagensi) nalazi se na  - Linku 

 

-- Odluka o pokretanju hitne nabavke reagensa nalazi se na linku - Linku 

 

-- Ugovor o nabavci usluga zamjene RTG cijevi od 20. 03. 2020. nalazi se na  -  Linku

 

 

-- Odluka o pokretanju postupka hitne nabavke od 4. marta 2020. nalazi se na  -  Linku 

 

 -- Plan donacija za 2020. godinu nalazi se na - Linku

 -- Plan donacija za 2019. godinu nalazi se na - Linku

 -- Izvještaj o radu ZU Opšta bolnica Berane za 2018. godinu nalazi se na -- Linku

 

--  CJENOVNIK USLUGA ZA TREĆA LICA obračunava se na osnovu odluke Ministarstva zdravlja br. 011/25/2019-2 od 14. 02. 2019. i možete ga preuzeti - Stacionarne (bolničke) zdravstvene usluge na Linku 1 i Ambulantne zdravstvene usluge na Linku 2

 

 

 

 - Finansijski izvještaj za 2018.god  nalazi se na linku 1, na linku 2, na linku 3, na linku 4, na linku 5, na linku 6

   -Plan integriteta OB Berane  na  linku

  -- Pravilnik za nabavke male vrijednosti  2017 god.__ na linku

 

 -- Pravilnik  za postupanje Opšte bolnice Berane prilikom sprovodjenja postupka javne nabavke neposrednim        sporazumom ------   na linku

-- Poslovni kodeks -----  na linku

-- Plan upravljanja medicinskim otpadom  -------- na linku

-- Informacija o stanju i problemima u oblasti zdravstvene zaštite na području opštine Berane za 2014 god. i 2015 god.

-- Shodno članu 32. Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a vezano za korišćenje službenih automobila objavljujemo putne naloge za period:  

 12. -17.07.2016.----------  na linku 1, link 2

 17.- 24.07.2016. ----------  nije bilo naloga

24.07 - 01.08.2016.-------- nije bilo naloga

  1. - 08. 08.2016. ---------- nije bilo naloga

    9. - 15.08.2016. --------- nije bilo naloga

  15.- 22.08.2016  ---------  nije bilo naloga

  22. - 29.08.2016. --------- nije bilo naloga

   29.08 - 4. 09. 2016------- nije bilo naloga

.   4. - 11.09. 2016.---------- nije bilo naloga

 11 - 19. 09. 2016 ---------- nije bilo naloga

19 - 26.09.2016 ------------ nije bilo naloga

 26.09 - 03.10.2016 ----------  na linku 1,  link 2

03.- 10.10.2016 -----------  na linku 1, link 2

10.-17.10.2016 ------------ nije bilo naloga

 17.- 24.10.2016 ----------- nije bilo naloga

 

 

-- Analitička kartica za period:   

  12. - 17.07.2016 ---------- na linku 1, link2, link3, link4

 

 

 
Nalazite se ovde: Naslovna Naslovna VAŽNI DOKUMENTI